Een rondleiding door 10VoorNatuurkunde

Complete onderbouwmethode voor Havo en VWO

Wat gebeurt er? Hoe gebeurt het? Waarom gebeurt het?

10VoorNatuurkunde brengt leerlingen natuurwetenschappelijk inzicht bij: op een analytische manier naar de wereld kijken, om daar patronen (wetten) in te ontdekken en op basis daarvan betrouwbare voorspellingen te doen. Daar kun je vervolgens letterlijk en figuurlijk op voortbouwen. 

10voorNatuurkunde biedt verschillende paden om de stof te onderwijzen. Docenten kunnen hun eigen weg kiezen, die past bij hun eigen voorkeuren en die van de leerlingen. 

10VoorNatuurkunde

Het leerboek

10voorNatuurkunde

Helder en overzichtelijk

Voor elk leerjaar is er een compact leerboek waarin de basisstof helder, overzichtelijk en rustig is weergegeven. Het leerboek bevat een groot aantal vragen en oefeningen die klassikaal of individueel kunnen worden gemaakt. Het leerboek is voor iedereen hetzelfde.

Een moderne opmaak

Meerdere jaren plezier

De opmaak is strak en tijdloos en zorgt dat de leerlingen zich goed kunnen concentreren. De leerboeken zijn geen wegwerpexemplaren, maar kunnen door meerdere cohorten leerlingen worden gebruikt. Dat is goed voor het milieu en bespaart voor u kosten.

Inkijkexemplaar

Bekijk hier een hoofdstuk Snelheid & Verkeer van het eerste leerjaar van 10voorNatuurkunde om een indruk te krijgen van de rust en helderheid van de leermethode. Of klik op de boeken voor een volledig inkijkexemplaar.

10VoorNatuurkunde

Practica- en opdrachtenbundel

Activeren en leren

Kies de aanpak die bij je past

Iedere leraar geeft op zijn eigen manier les. Sommige docenten leggen het liefst aan de hand van practica de leerstof uit. Anderen beginnen liever met de theorie en opdrachten en plannen nu en dan een groot practicum.

Daarom hebben we twee verschillende werkboeken met een andere aanpak. De P-bundel behandelt de stof vanuit practica, de O-bundel vanuit theoretische opdrachten met per hoofdstuk één overkoepelend practicum.

Daardoor kan iedere docent de manier van lesgeven kiezen die het beste bij haar of hem past. Het leerboek, de stof en de toets blijven hetzelfde, zodat zelfs binnen één vakgroep iedere docent een eigen keuze kan maken.

Opdrachten uit de echte wereld

Voor leerlingen...

Een snelheid-tijddiagram maken van een raceronde van Max Verstappen, botsingen voorkomen, veiligheidsmarges inbouwen: onze opdrachten sluiten zoveel mogelijk aan bij de echte wereld en de beleving van leerlingen.

Activeren en leren

...en docenten

Alle opdrachten worden in de bundel gemaakt, ook die opdrachten waarvoor gebruik wordt gemaakt van de digitale leeromgeving. Dat is overzichtelijk voor zowel leerlingen als docenten. De koppeling tussen de bundel en de leeromgeving wordt gemaakt met een QR-code bij de betreffende opdracht.

Extra: digitale practica

Soms is een practicum de beste manier om leerstof inzichtelijk te maken. Maar soms ontbreken de tijd of de middelen om deze practica uit te voeren. Wij bieden voor sommige practica digitale alternatieven, zodat je als docent zelf kunt kiezen of je het op telefoon of tablet simuleert, of in het echt uitprobeert. De opdracht en de leerstof blijft steeds hetzelfde.

Diagnostische toets en herhaalstof

Kijken en leren

Activeren en leren

Zelftest

Aan het eind van elk hoofdstuk kan elke leerling een diagnostische toets doen. Je ziet dan meteen welke delen van de leerstof je nog niet goed beheerst en waar je dus nog extra moet oefenen. De diagnostische toets is digitaal en kan thuis of op school worden gemaakt.

Individueel

Oefenen en herhalen

Voor de leerlingen die moeite hebben (met onderdelen) van de stof zijn er speciale digitale oefenmodules. 10voorNatuurkunde is gebaseerd op het principe van mastery learning, de gedachte dat iedereen het vak kan leren beheersen, maar dat niet iedereen op hetzelfde tempo en op dezelfde snelheid leert. De leerlingen die de stof al onder de knie hebben, kunnen extra verdiepende en verbredende opdrachten maken.

Evalueren

Toets

Een hoofdstuk wordt afgesloten met een toets. Die hebben we alleen op papier, want dat werkt uiteindelijk toch het beste.

Maak kennis met

Nieuwe lesmethode kiezen

Overweeg je om volgend schooljaar met een nieuwe lesmethode aan de slag te gaan? Heb je specifieke vragen? Neem contact met ons op.

Maatwerk

We willen graag dat je de juiste methode kiest die past bij jou als docent, de visie van jouw school en jouw leerlingen. Maatwerk is mogelijk.

Neem contact op met Henriëtte van Hedel
henriette.vanhedel@smarttrack.education

Scroll to Top