De O-bundel

Bij het O-leerpad wordt eerst de theorie in het leerboek behandeld, waarna er met theoretische opdrachten wordt geoefend. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met één overkoepelend practicum, waar de leerling een verslag van maakt. Hieronder staan voorbeelden van paragrafen uit het O-leerpad.

2 Havo/Vwo, Hoofdstuk 1 (Meten & Materialen)
2 Havo/Vwo, paragraaf 3.2 (afstand-tijddiagram)
3 Havo/VWO, paragraaf 5.3 (De CT Scan)
Scroll to Top