De P-bundel

10voorNatuurkunde biedt twee leerpaden, afhankelijk van de rol die het practicum speelt. Het P-leerpad gaat steeds bij elke paragraaf uit van een practicum en aan de hand daarvan wordt de leerstof behandeld. Bij het O-leerpad wordt eerst de theorie behandeld, waarna er eerst theoretisch geoefend wordt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met één practicum. Hieronder staan voorbeelden van practica uit het P-leerpad.

2 Havo/VWO, Hoofdstuk 1 (Meten & Materialen)
2 Havo/VWO, paragraaf 4.2 (Eenvoudige schakelingen)
2 Havo/VWO, paragraaf 5.2 (Gereedschappen en katrollen)
Scroll to Top