Methode, geschiedenis en didactiek

Ons uitgangspunt

De docent centraal

Iedere leerling, maar ook iedere docent is anders. Sommige docenten hebben een sterke voorkeur voor practica, anderen beginnen liever bij de theorie. Sommige scholen werken volledig digitaal, in andere scholen heeft lesgeven uit een boek didactisch de voorkeur.

Wij proberen het docenten zo makkelijk mogelijk te maken om kennis en vaardigheden over te brengen aan hun leerlingen. Daarbij houden we rekening met hun voorkeuren.

Lees hieronder meer over de drie pijlers van onze methode 10voorNatuurkunde: een stevige basis, differentiatie en flexibiliteit.

de drie pijlers van

Een stevige basis

10VoorNatuurkunde is gebaseerd op lesmethode DBK-na, een methode met een ijzersterke structuur die aan het einde van de vorige eeuw op veel scholen in de onderbouw gebruikt werd.

Differentiatie

10VoorNatuurkunde biedt iedere leerling een kans om een voldoende te halen voor natuurkunde, en houdt er rekening mee dat niet iedereen hetzelfde kan, wil en interessant vindt.

Flexibiliteit

10VoorNatuurkunde kan worden aangepast aan de didactische voorkeuren van de docent, zowel de selectie van onderwerpen als de wijze van aanbieden: boek, digitaal of een combinatie van beide.

10VoorNatuurkunde

Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

DBK-na

10VoorNatuurkunde is gebaseerd op de methode DBK-na. De lesmethode DBK-na, voorheen uitgegeven door Malmberg, werd aan het einde van de vorige eeuw op veel scholen gebruikt in de onderbouw.

DKB (Differentiatie Binnen Klassenverband) is gebaseerd op de didactische principes van mastery learning, die aan de Vrije Universiteit van Amsterdam in de jaren ’90 voor het natuurkunde-onderwijs in Nederland verder is vorm gegeven.

De lesmethode biedt iedere leerling een kans om een voldoende te halen voor natuurkunde, want de methode houdt er rekening mee dat niet iedereen op dezelfde manier leert en niet elke leerling dezelfde belangstelling heeft.

SmartTrack verwierf in 2020 de rechten op de lesmethode, behield de ijzersterke structuur van DBK-na en bracht inhoudelijke vernieuwingen aan.

Onze geschiedenis

Vereniging DBK

De vereniging DBK was in de jaren ’70, ’80 en ’90 verantwoordelijk voor de DBK onderwijsmethoden Natuurkunde voor onder- en bovenbouw, van VMBO tot VWO. Het voormalige bestuur van de vereniging DBK is als raad van advies betrokken bij 10VoorNatuurkunde. Van links naar rechts:

10VoorNatuurkunde

Didactiek

Differentiatie Binnen Klassenverband

Iedere leerling is anders

Iedere leerling is anders. Niet iedereen leert op dezelfde manier en niet elke leerling heeft dezelfde belangstelling. Niet iedere leerling is even goed in natuurkunde. 10VoorNatuurkunde wil iedere leerling een kans geven om een voldoende te halen voor natuurkunde.

De lesmethode maakt daarbij een onderscheid tussen basisstof en extrastof en herhaalstof. De basisstof is er voor iedereen, de extrastof enkel voor degenen die de basisstof snel onder de knie hebben.

Een natuurwetenschappelijke manier van kijken

Natuurkundig inzicht

10VoorNatuurkunde brengt leerlingen natuurkundig of natuurwetenschappelijk inzicht bij. De lesmethode maakt duidelijk dat je op een analytische manier naar de wereld kunt kijken, daar patronen (wetten) in kunt ontdekken en op basis daarvan zeer complexe, maar betrouwbare voorspellingen kunt doen en betrouwbare berekeningen kunt maken. Daar kun je vervolgens letterlijk en figuurlijk op voortbouwen. Wat gebeurt er? Hoe gebeurt het? Waarom gebeurt het?

Stevige vorming onderbouw & degelijk fundament bovenbouw

Relevante onderwerpen

10VoorNatuurkunde is een complete lesmethode voor de HAVO en VWO onderbouw die het noodzakelijke stevige fundament legt voor de bovenbouw. De leerstof bevat dus voornamelijk onderwerpen die terugkomen in de eindexamenstof voor HAVO en VWO.

Een substantieel deel van de leerlingen kiest in de bovenbouw niet voor een profiel waar natuurkunde deel van uitmaakt. Voor hen is de onderbouw natuurkunde het enige dat ze van dit vak meekrijgen. De behandelde onderwerpen zijn ook interessant en vormend voor die groep leerlingen.

10VoorNatuurkunde

Flexibiliteit

Flexibel studeren en doceren

Practica

Practica vormen een belangrijk onderdeel van 10VoorNatuurkunde. Via de practica ontdekken de leerlingen zelf de wetmatigheden in de natuur, leren ze waarnemen wat er gebeurt en hoe het gebeurt en leren ze te verklaren waarom het gebeurt. In ieder practicum krijgen de leerlingen theoretische aanwijzingen, zodat ze niet verdwalen.

Bij de ontwikkeling van de practica is er bewust gekozen zo veel mogelijk met materialen te werken die iedere school ‘in huis’ heeft. Hierdoor hoeven TOA’s niet materiaal vervangend te werken. 

Als de gelegenheid, de tijd of de middelen er toch niet zijn, is dat geen belemmering: de methode 10VoorNatuurkunde kan ook voor enkel theoretisch onderwijs gebruikt worden. Sommige onderwerpen lenen zich bovendien goed voor digitale simulaties,  zoals elektriciteit, en deze digitale practica kunnen als alternatief gekozen worden in de online leeromgeving.

Flexibel studeren en doceren

Boek en/of digitaal

Afhankelijk van de voorkeuren van de docent of vakgroep kan er gekozen worden voor een werkvorm, waarbij digitaal een meer of minder belangrijke rol speelt. Veel docenten vinden het prettig om de theorie te onderwijzen aan de hand van een boek, en onze methode is daar zeer voor geschikt. Geeft u liever digitaal les – of dwingen de omstandigheden daartoe – dan is dat geen probleem: de volledige basisstof is ook online beschikbaar.

Ook de keuze van de onderwerpen en de volgorde waarin ze worden aangeboden, kunnen we aan uw wensen aanpassen. Kortom met 10VoorNatuurkunde beslist u zelf of en in hoeverre u hybride wil werken.

10VoorNatuurkunde

Veelgestelde vragen

10VoorNatuurkunde is een complete  en kant-en-klare lesmethode natuurkunde voor de HAVO en VWO onderbouw. De lesmethode legt het noodzakelijke fundament voor de bovenbouw. De leerstof bevat in de basis de onderwerpen die terugkomen in de eindexamenstof voor HAVO en VWO. De behandelde onderwerpen zijn daarnaast ook interessant en vormend voor leerlingen die niet voor een profiel kiezen waar natuurkunde deel van uitmaakt.

Los van de behandelde onderwerpen draait het om de natuurkundige of natuurwetenschappelijke manier van kijken. De lesmethode maakt inzichtelijk dat je op een analytische manier naar de wereld kunt kijken, daar patronen (wetten) in kunt ontdekken en op basis daarvan zeer complexe, maar betrouwbare voorspellingen kunt doen en betrouwbare berekeningen kunt maken. Daar kun je vervolgens letterlijk en figuurlijk op voortbouwen. Wat gebeurt er? Hoe gebeurt het? Waarom gebeurt het?

Volgens docenten maken we hierin het verschil:

  1. De lesmethode is inhoudelijk sterk met goede diepgang en een heldere structuur.
  2. Het lesmateriaal is net zo gebruiksvriendelijk en intuïtief als een iPhone. De teksten zijn helder en to-the-point, de vormgeving is modern en rustig. Leerlingen worden niet afgeleid bij het bestuderen van de lesstof.
  3. 10VoorNatuurkunde geeft docenten die dat willen didactische vrijheid. De docent kan zelf het traject bepalen (de volgorde van de onderwerpen), de werkwijze (start vanuit de theorie of juist vanuit een activerend practicum) en de vorm (digitaal, vanuit boek of hybride). We geven docenten die dat wensen meer didactische vrijheid dan een traditionele methode waarin de leerlingen aan het begin van het jaar een pakket ontvangen waarvan niet of nauwelijks af te wijken is.
  4. 10VoorNatuurkunde heeft veel (oefen-)opdrachten, waardoor leerlingen zelf actiever met de stof bezig zijn.

SmartTrack is ontwikkelaar en uitgever van lesmethodes. Onze lesmethodes gaan terug naar de basis: wij willen dat leerlingen zo veel mogelijk te leren en dat docenten zo goed mogelijk les kunnen geven. Het vak staat bij ons centraal.

SmartTrack onderscheidt zich van andere uitgevers, omdat ze onafhankelijk ontwikkelaar is van vernieuwende leermaterialen. Wij vinden dat bij  het verder ‘digitaliseren’ van de schooltas zorgvuldig samengestelde digitale lesstof essentieel is. Computergestuurd leren maakt dan ook deel uit van ons aanbod, maar staat altijd ten dienste van de docent en de leerstof (in plaats van andersom). Een goede docent is en blijft ons inziens essentieel voor kennisoverdracht. Onze methodes zijn er dan ook op ingericht om de docent te faciliteren en de leerling zoveel mogelijk uit te dagen en zelf aan het werk te zetten.

Naast ‘10VoorNatuurkunde’ ontwikkelt SmartTrack lesmethodes op (bedrijfs-)economisch gebied, waaronder Basiskennis Ondernemerschap en Basiskennis Boekhouden. Meer over SmartTrack vindt u hier.

Jazeker. Stuur een e-mail naar info@smarttrack.education voor een vrijblijvend proefaccount. Voor meer informatie of het stellen van vragen, neem contact op met Henriette van Hedel.

Beide lesmethodes, 10VoorNatuurkunde en 10VoorBiologie, zijn ooit uitgegeven door uitgever 10VO. 10VoorBiologie wordt sinds 2020 uitgegeven door Thieme Meulenhoff. SmartTrack bezit sinds 2020 de rechten van 10VoorNatuurkunde en heeft deze lesmethode in samenwerking met vakdocenten doorontwikkeld, voortbouwend op de lesmethode DBK-na

Met 10VoorNatuurkunde leggen we een stevig  fundament bij onze leerlingen om op meerdere manieren verder te bouwen in de bovenbouw. Voor welke bovenbouwmethode er gekozen wordt, is dan ook veelal afhankelijk van de voorkeuren van de docenten, leerstijl van de leerlingen en de overige beschikbare (les-)materialen of middelen op school.

We merken dat in de praktijk ongeveer 75% van de docenten die graag met 10VoorNatuurkunde in de onderbouw werkt, in de bovenbouw werkt met Overal Natuurkunde. Het lijkt erop dat deze methode goed aansluit bij de behoeften en voorkeuren van de docenten die ook met plezier met 10VoorNatuurkunde werken. Zij geven aan dat zij deze bovenbouwmethode kiezen vanwege de nadruk op praktische oefeningen en het belang van oefenen met de stof na een goede uitleg, waardoor de soms als langdradig ervaren teksten in de lesmethode door leerlingen gemeden kunnen worden.

Scroll to Top