Roadmap

10VoorNatuurkunde wordt continu doorontwikkeld. Hieronder staat een overzicht van de projecten die we aan het onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen zijn.

Onderzoek

Deze projecten zijn we op dit moment aan het onderzoeken op haalbaarheid. Ongeveer 30% hiervan zal ontwikkeld worden.

Digitaal Practicum Snelheid & Reactietijd

Reactietijd en stopafstand zijn goed te illustreren met een simulatie. Een digitaal alternatief voor practicum 4 van hoofdstuk 'Snelheid & verkeer" van jaar 1.

Ontwerp

Deze projecten zijn we op dit moment aan het ontwerpen. Ongeveer 70% hiervan zal ontwikkeld worden.

Verbeterde Taxonomie

Een verbeterde taxonomie binnen de (diagnostische) toetsen geeft docenten gedetailleerder inzicht in de zwakke punten van een individuele leerling en van moeilijke onderwerpen voor een groep als geheel.

Verdubbeling Diagnostische Toetsen

Aan de hand van een diagnostische toets kan de leerling zelf zien of hij of zij de basisstof goed beheerst. Dat is niet alleen praktisch na het bestuderen van de basisstof, maar ook na het bestuderen van de herhaalstof.

Ontwikkeling

Deze projecten zijn we op dit moment aan het ontwikkelen. Binnen enkele weken zullen ze aan de methode worden toegevoegd.

Verdubbeling Diagnostische Toetsen - Snelheid & Verkeer

Aan de hand van een diagnostische toets kan de leerling zelf zien of hij of zij de basisstof goed beheerst. Tweede toets voor na de herhaalstof. Hoofdstuk "Snelheid & verkeer" van jaar 1.

Hemelmechanica

Hoe zie je aan de beweging van de sterren dat de aarde om zijn as draait en de aarde om de zon draait? In deze nieuwe practica zoeken de leerlingen het zelf uit.

Alle projecten zijn onder voorbehoud, en zullen pas worden toegevoegd na uitgebreide testrondes. Suggesties voor verbeteringen? Laat het ons weten!

10VoorNatuurkunde

Recente releases

Scroll to Top